Transformace

Zkvalitnění procesu transformace Domova Háj

26.09.2016 14:13
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování) dne 20. 10. 2015 vyhlásilo výzvu č. 037 s názvem Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Tato výzva byla jako šitá na míru...

Transformace sociálních služeb

17.03.2016 15:19
V západoevropských zemích je pojem „transformace sociálních služeb“ ve společnosti pevně ukotven již několik desetiletí, v České republice probíhá proces teprve krátce a pomaleji. V roce 2007 vláda ČR přijala Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy...

Domov Háj se připravuje na změnu adresy

20.02.2016 19:00
Na přelomu roku se Domov Háj u Ledče nad Sázavou, poskytující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, začal připravovat na postupnou transformaci. V praxi se tak už po čtvrté zopakuje osvědčený model integrace klientů ústavu do běžného života. „Do tří až čtyř let by mělo na...

Služby spojené s transformací bude moci využívat i veřejnost

01.02.2016 18:00
V předchozích osmi letech prošla na Vysočině částečnou či úplnou transformací čtyř zařízení poskytující pobytové služby sociální péče pro osoby s mentálním postižením. V současnosti je vedle transformačních plánů na další zařízení v regionu aktuální i otázka zpřístupnění služeb, které byly v rámci...

Transformace Domova Háj

04.01.2016 08:40
odkaz na webové stránky Kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz/domov-haj-p-o/d-4051577/p1=63568  

Co je to Transformace?

04.01.2016 08:30
odkaz na webové stránky Kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz/transformace-socialnich-sluzeb-pro-lidi-s-postizenim-v-kraji-vysocina/ds-302529/p1=63568
Záznamy: 1 - 6 ze 6