O nás

 

Předmět a hlavní účel činnosti 


    Domov Háj, příspěvková organizace, byla zřízena krajem Vysočina zřizovací listinou ze dne 7.4.2003 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 za účelem poskytování pobytové služby dle § 48 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
 

Popis pobytové služby


     Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48, odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
    V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
     
Služba dle § 48, odstavec 2, obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místo poskytování služby


    Služby dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., jsou poskytovány v moderní pětipodlažní budově hotelového typu čp. 1253, který byl v letech 1994-95 lety vystavěn v nádherném prostředí osady Háj nad Sluneční zátokou řeky Sázavy. Osada Háj je součástí města Ledeč nad Sázavou, které je vzdálené asi 5 km. Zázemí pro poskytování sociálních služeb je posazeno do nádherné krajiny Českomoravské vrchoviny ve stráni nad jedním z nejkrásnějších úseků řeky Sázavy nazývaném Stvořidla. V tomto malebném zákoutí řeky Sázavy trávil část svého života Jaroslav Foglar se svými přáteli. Zde čerpal inspiraci pro svou literární tvorbu (např.Hoši od Bobří řeky). Stejně tak osadu Háj proslavila píseňMy pluli dál a dál…. Naposledy navštívil svůj milovaný kout při dovršení svých devadesátin, a to u příležitosti odhalení svého památníku nedaleko našeho sídla.

    Budova čp. 1253 byla svěřena krajem Vysočina do  správy organizace, stejně jako v těsné blízkosti stojící letní srubový tábor. Budova slouží k hlavní činnosti poskytování sociálních služeb organizace a tábor k činnosti aktivizační, rekreační a zájmové.

    Od června roku 2012 provozuje Domov Háj pobočku komunitního bydlení v rekonstruovaném rodinném domku v Haškově ulici čp. 692 ve Světlé nad Sázavou. 
 

Kapacita poskytovaných služeb

 

    Celková kapacita pobytových služeb Domova Háj je 80 uživatelů.

    Od června 2012  - na hlavní budově Háj 1253, Ledeč nad Sázavou 74 uživatelů

                            - komunitní bydlení Haškova 692, Světlá nad Sázavou 6 uživatelů

    17. 12. 2015 byl schválen transformační plán organizace Radou Kraje Vysočina. Domov Háj se tedy řídí Kritérii transformace a deinstitucionalizace, proto je po dobu realizace transformace zastaven příjem nových klientů do stávajícího objektu transformujícího se zařízení, který se bude opouštět. Příjem klientů bude zahájen až do nově vzniklých domácností komunitního charakteru.

Technická vybavení a komfort ubytování


Dům čp. 1253, Ledeč nad Sázavou

   Hlavní budova zařízení je pětipodlažní, v části s lodžiemi. Je vybavena čtyřmi výtahy, z nichž dva jsou osobní a dva nákladní.  Vytápění budovy a ohřev vody je zajištěn vlastní plynovou kotelnou. Pitnou vodu odebíráme z vodovodního řadu, odpadní vody jsou svedeny do smluvně zajištěné čističky odpadních vod.
   Uživatelé jsou ubytováni ve 41 jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a sprchou, osm pokojů je s lodžií. Všechny pokoje uživatelů jsou přímo  osvětlené a přímo větratelné.
   Pokoje jsou zařízeny dřevěnými postelemi, šatními skříněmi a stolky. Čtyři pokoje (6 lůžek) pro uživatele s velkou mírou zdravotního postižení jsou vybaveny polohovatelnými, elektricky ovládanými postelemi s antidekubitními matracemi. Uživatelům jsou dále k dispozici toaletní křesla, pohodlná křesla k vysazování a polohování, servírovací stolky, manipulační zvedací zařízení, masážní vana.   V případě potřeby pomůžeme s pořízením kompenzačních a zdravotních pomůcek z finančních prostředků uživatele. 

 • 1 NP slouží jako technické zázemí poskytovaných služeb. Nacházejí se zde prádelna s žehlírnou a sušárnou, skladové prostory na čisté prádlo a pleny, údržbářské dílny, šatny pro personál, botárna a místnosti pro pracovní terapie - keramická dílna, truhlářská dílna, rukodělná dílna, artedílna, denní klub, místnost na stolní tenis a posilovna. 

 • Ve 2.NP budovy vznikla samostatná domácnost. Je na ní 6 pokojů pro uživatele s nižší až střední mírou podpory, obývací pokoj vybavený TV se satelitem, kuchyň s jídelnou, společná koupelna, místnost s pračkou pro uživatele ze samostatných domácností, kuřárna, personální jídelna, sklad výrobků, spisovna, kanceláře ředitele, sociálních pracovníků, vedoucí technicko - provozního úseku, ekonomky, mzdové účetní - personalistky, zázemí aktivizačních pracovníků a zasedací místnost. 

 • Ve 3.NP budovy je 11 pokojů pro uživatele se střední mírou podpory, společný obývací pokoj vybavený TV se satelitem, kuřárna, kuchyňka s jídelnou, společná koupelna s vanou, sociální zázemí, zázemí pro pracovníky přímé péče, ordinace lékařů a velká společenská místnost (krček) pro pořádání větších akcí, v krčku je uživatelům k dispozici PC s připojením na internet.

 • Ve 4.NP budovy je 11 pokojů pro uživatele s vyšší mírou podpory, pokoj pro nemocné, společenská místnost vybavená TV se satelitem, kuřárna, společná koupelna s masážní vanou a sprchami, kuchyňka s jídelnou, ošetřovna a zázemí pro zdravotní sestry a zázemí pro pracovníky přímé péče. 

 • V 5.NP budovy je 7 pokojů pro uživatele se střední až vyšší mírou podpory, obývací pokoj, společná sprcha a samostatná domácnost. Na ní je 6 pokojů pro uživatele s nižší až střední mírou podpory, obývací pokoj s TV, kuchyň a jídelna, společná koupelna s vanou.

    V areálu zařízení jsou dále dvě garáže a sklad pro zahradní techniku. Zařízení disponuje autoparkem vybaveným 4 osobními automobily, přívěsným vozíkem, malotraktorem s příslušenstvím pro údržbu okolního terénu.
     
Zahrada a srubový tábor
   Pro venkovní odpočinek uživatelů lze využít prostory zahrady, kde se nacházejí 2 srubové altány s bezbariérovým přístupem.
   Pro aktivizační činnosti s uživateli je v části zahrady pozemek se skleníkem a domkem na nářadí pro pěstování zeleniny a ovoce, stromový sad s jabloněmi, pro sportovní vyžití 2 hřiště na míčové hry, ruské kuželky a petangue, venkovní sprcha s teplou vodou a venkovní ohniště.

   Na pozemku letního tábora je situováno 10 dřevěných jednopodlažních chat, z nichž jedna je vybavena jako kuchyň a jídelna pro cca 70 osob. Prostory tábora slouží v letním období ke společenským a kulturním akcím, prázdninovému ubytování našich uživatelů. V zimě pak terén tábora umožňuje klientům lyžování a sáňkování.

Dům čp. 692, Světlá nad Sázavou
   Rodinný dům je třípodlažní se středně velkou zahradou. Vytápění budovy a ohřev vody je zajištěn vlastním plynovým kotlem. Pitnou vodu odebíráme z vodovodního řadu, odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace.
 
   Uživatelé jsou ubytováni ve 4 jednolůžkových a 1 dvoulůžkovém pokoji. Všechny pokoje uživatelů jsou přímo  osvětlené a přímo větratelné. Pokoje jsou zařízeny nábytkem na míru.  

 • V  1.NP je technické zázemí budovy, prádelna, sušárna, technická místnost s kotlem, místnost pro terapeutickou dílnu a garáž. 

 • Ve 2.NP budovy je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, 2 pokoje pro uživatele, sociální zařízení a koupelna, bezbariérový vchod pro vozíčkáře. 

 • Ve 3.NP budovy jsou 3 pokoje pro uživatele, místnost pro personál, sociální zařízení a koupelna. 

K domu přiléhá zahrada, na které je ohniště, záhony pro pěstování ovoce a zeleniny, sušák na prádlo, pergola.
 

Zdravotní a ošetřovatelské služby


    Zdravotní péče je poskytována odborným personálem - všeobecnými sestrami s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu ve spolupráci s praktickými lékaři a odbornými lékaři.  Do domova dochází 1x měsíčně psychiatr a urolog. K praktickým lékařům a dalším odborným lékařům / stomatologie, ORL, oční, chirurgie, gynekologie, plicní, dia-poradna, neurologie, kožní) dojíždíme do ordinací v Ledči nad Sázavou. Při vážnějších zdravotních potížích bývají uživatelé hospitalizováni  zpravidla v nemocnici v Havlíčkově Brodě.Organizace je smluvním partnerem Všeobecné zdravotní pojišťovny na základě smlouvy o vykazování zdravotních úkonů poskytovaných odborným zdravotnickým personálem v našem zařízení.
   Pro poskytování ošetřovatelské péče dle platných předpisů je zařízení vybaveno zdravotnickými pomůckami a přístrojovým vybavením pro poskytování péče v návaznosti na bodové ohodnocení výkonů zdravotními pojišťovnami, například glukometr, inhalátor, biolampa apod.
     

Stravování


    Celodenní stravování je zajišťováno dodavatelsky v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin. Uživatelům s předepsanou diabetickou dietou je podávána navíc 2. večeře. Uživatelé na samostatných domácnostech mají dodavatelsky zajištěn pouze oběd, na přípravě ostatních jídel se podílí.
     

Údržba prádla


    Zařízení poskytuje uživatelům ložní prádlo včetně jeho praní, žehlení a mandlování. Stejně tak je zajišťována péče o čistotu a opravu osobního prádla uživatelů.
     

Fakultativní služby


    Domov klientům nabízí fakultativní služby: doprava služebním automobilem, spotřeba elektrické energie vlastními spotřebiči, telefonování služebními telefony pracovníků, revize elektrospotřebičů ve vlastnictví a užívání klientů.