Víte, že tu s námi žijí?

10.07.2014 12:00

 

Víte, že tu s námi žijí?

 

   V Haškově ulici stojí nenápadný rodinný dům. Málokdo ví, že je to odloučené pracoviště Domova Háj – domova pro osoby se zdravotním postižením. Jde o komunitní bydlení, kde se lidé, kteří většinu života strávili v ústavních zařízeních, snaží žít běžným životem jako jejich vrstevníci.

 

   V domě bydlí šest dospělých lidí, kteří s pomocí pracovníků hospodaří – uklízí, nakupují, vaří, starají se o svou domácnost a zahradu. Dělají to, co je pro nás úplně normální, přitom to někteří z nich dříve nezažili.

 

   Domov Háj by měl v budoucnu, stejně jako další ústavy v naší zemi, projít transformací a změnit se na zařízení podobná tomuto komunitnímu bydlení. Cílem transformace je dát možnost lidem s postižením žít přirozeným způsobem života a více se podílet na rozhodování o svém vlastním životě.

 

   Obyvatelé komunitního bydlení chodí denně nakupovat a účastní se společenských akcí ve městě, proto je můžete běžně potkat na ulici. Jedna obyvatelka dojíždí do práce do Havlíčkova Brodu a i další by rádi našli alespoň částečné pracovní uplatnění. Ti obyvatelé, kteří do práce nechodí, pracují v naší malé terapeutické dílně a vyrábějí různé výrobky pro radost i k prodeji na trzích. Jsme vděčni všem, kteří nám darovali nejrůznější materiály pro naši tvorbu v dílnách (vlnu, látky, dřevo, starý textil atd.).

 

   Všechny, kdo by se chtěli podívat, jak to v komunitním bydlení chodí, bychom rádi pozvali na Den otevřených dveří v sobotu 30. 8. od 14 do 16 hodin. Připraveno bude tvoření pro malé i velké v naší dílně, komentovaná prohlídka domku, prodej výrobků a možnost posedět s námi u ohně a opéct si vuřty. K tomu všemu nám bude hrát kapela Safyr. Přijďte si k nám zpestřit konec prázdnin.

 

Mgr. Lucie Šormová

vedoucí komunitního bydlení

Domov Háj, p. o.

Haškova 692

Světlá nad Sázavou

Tel. 733 624 181

sormova@domovhaj.cz

 

(Měsíčník Světelský zpravodaj, červenec - srpen 2014)