Střípky z Háje

10.07.2015 10:00

   V Domově Háj na oddělení zdravotně sociálních služeb žijí lidé se středním a těžkým zdravotním postižením (lidé s omezenou hybností). Pro naše klienty nejsou všechny činnosti běžného života až takovou samozřejmostí. Mimo uspokojování jejich základních potřeb tvoří náplň jejich dne ruční práce v dílnách, kde se nejen snaží zachovat si svoji fyzickou zdatnost, ale mají také příležitost k tomu, aby si vzájemně popovídali. Pro oživení všedních dnů si rádi společně zazpívají při kytaře, jedou na výlet za kamarády, rodinou, kulturou. Jako všichni jsou rádi, když mohou jet na dovolenou. Volný čas jim zpestřuje bubnování s paní V. Jeřábkovou. Ta s sebou vozí psa Ferdu, kterého tu mají všichni rádi. Dva obyvatelé Domova pravidelně navštěvují bohoslužby v ledečském kostele, na které se moc těší.

   Ve čtvrtek 11. června jsme se byli podívat na stanici HZS v Ledči. Hasiči nám ukázali své vybavení, mimo to jsme si mohli vyzkoušet hasičský oděv, i jak se používá hasičská technika.

   Naším úkolem je podporovat obyvatele našeho domova ve všech oblastech běžného života včetně kontaktu s rodinou a okolním světem, naslouchat jim a pomoci jim dosáhnout jejich cílů a přání. Zvu vás na letní slavnost, která bude zároveň Dnem otevřených dveří, do našeho komunitního bydlení ve Světlé (Haškova 692). Koná se v neděli 30. srpna odpoledne.

 

Poděkování lékárně Dr. Max
Děkujeme kolektivu lékárny Dr. Max v Ledči za spolupráci. Velice si vážíme Vaší ochoty a vstřícnosti.

Jana Veselá, vedoucí úseku zdravotně sociálních služeb

(Ledečský zpravodaj, červenec 2015)