Střípky z Háje

05.09.2015 12:00

   V neděli 16. srpna 2015 se skupinka našich obyvatel s doprovodem pracovníka zúčastnila Letního dovádění v Červené Řečici, které pořádal Kraj Vysočina. Moc se jim tam líbilo a báječně si "zadováděli", jak je vidět na přiložené fotografii. V sobotu 12. září proběhne v Domově Háj oslava 20 let od založení. Na tuto událost se všichni pečlivě připravujeme. Klienti vyrábějí pro návštěvníky přáníčka a velká část pracovníků má vymyšlenu nějakou originální činnost, kterou přiblíží veřejnosti život obyvatel našeho domova. A kdo se k nám nestihne podívat během oslavy 20. výročí, může se po domluvě s naším vedením do areálu podívat kdykoliv jindy. Může si popovídat s lidmi, kteří u nás bydlí, o tom, jaké to je, být uživatelem služby. Třeba najednou zjistí, že i v Háji je spousta lidí, kteří si cení dobré práce a dobrého slova. Ano, žije u nás i pár lidí, kteří si cení dobré práce a dobrého slova. Ano, žije u nás i pár lidí, kteří se na svých vycházkách do Ledče a okolí nezdráhají jiné oslovit o cigarety nebo peníze, ale to už je pak jen na nás ostatních, jestli jim něco dáme nebo ne. Pokud mají při žebrání úspěch a vidí, že jejich snaha se vyplatí, tak oslovují spoluobčany klidně dál.

   Klienti pobytové služby ale nemají k žebrání žádný objektivní důvod, protože všechny svoje základní potřeby mají v domově zajištěné. Ze svého důchodu si platí bydlení, stravu, zbylé peníze mají na léky, drogerii, dopravu, kapesné, cigarety atd. Personál je podporuje při vytváření náplně jejich dne. Mimo udržování si pořádku na pokoji nebo domácnosti je ale vše dobrovolné. Pokud bude těch pár jedinců z naší služby neúspěšných při oslovování ostatních občanů, budou muset k získání peněz využít nějakou lukrativnější činnost, např. práci.

Mgr. František Čapek, sociální pracovník

 

(Ledečský zpravodaj, září 2015)