Střípky z Háje

05.06.2015 17:30

   V úterý 21. 4. navštívil Domov Háj radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Zajímal se o dění v organizaci, seznámil se s transformačním plánem a dle svých časových možností pohovořil s klienty o jejich běžných záležitostech.

   První květnovou neděli navštívilo dvacet našich klientů v nedalekých Vilémovicích divadelní představení souboru LUCERNA Vilémovice „Jak to bylo s Růženkou“. Toto ochotnické představení předčilo očekávání našich klientů, ještě druhý den o něm nadšeně hovořili a již nyní se těší na další.

   V pondělí 4. května se skupina klientů vydala do záchranné stanice v Pavlově. Jejím posláním je péče o hendikepované živočichy, zejména ptáky poraněné elektrickým proudem. Průvodce nás seznámil se zdejší faunou, kterou tvoří převážně sovy a dravci. Celá prohlídka stanice, včetně zajímavého výkladu, naše klienty velice zaujala. Poté ještě odpoledne společně poseděli u táborového ohně a opékání buřtů.

   V úterý 5. května naši klienti přivítali děvčata flétnového souboru ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Paní učitelka Čepová a její svěřenkyně vytvořily svým vystoupením v Domově hezkou atmosféru.

   Dále naši klienti navštívili příbuzné v Heřmanově Městci a v Červeném Hrádku. V neděli 10. května po obědě se zašli podívat na motokrosové závody v Ledči nad Sázavou. V sobotu 16. května vyrazili do Vilémovic znovu, tentokrát na tradiční Poutní slavnosti. Někteří poseděli při sluníčku a dobré muzice, další prodávali výrobky z vlastní tvorby. Nakupující ocenili jejich dobrou práci. V květnu chodili klienti na asistované vycházky do Ledče nad Sázavou a několik dalších si přivydělalo sběrem kamene na okolních polích.

Karel Borek DiS., pracovník aktivizace Domova Háj

(Ledečský zpravodaj, červen 2015)