Střípky z Háje

07.05.2015 16:00

   Na začátku dubna se na náměstí v Ledči, v domě č. 16, tradičně zapůjčeném MěÚ Ledeč, konala velikonoční prodejní výstava výrobků klientů Domova Háj. Při prezentaci svých výrobků se klienti střídali. Projevili se jako šikovní "obchodníci", moc výrobků jim na stolech nezbylo. Malý zbytek doprodal v LDN pan M. Škrovan. Naše sezónní minivýstava, určená pro kienty i širokou veřejnost, byla velice úspěšná. Přišlo hodně návštěvníků, kteří hodně utráceli. Pohovořili s našimi klienty, ocenili jejich dobrou práci, i to má svůj velký smysl. Děkujeme!
   Stejný prodej se konal i ve Světlé nad Sázavou. Farmářských trhů se zúčastnili klienti a pracovníci z "Domku" Domova Háj, který ve Světlé funguje od roku 2012. Vedoucí "Domku" k tomu dodává: "Šest klientů se účastní pracovních činností v terapeutické dílně, aby získali základní pracovní náyky a zdokonalili se ve svých schopnostech. Zlepšují jemnou motoriku a učí se novým dovednostem, trénují soustavnou pracovní činnost pro své případné budoucí uplatnění v pracovním procesu. Jedním z větších letošních úkolů bylo vyrobit stádo 50 textilních koníků pro Kraj Vysočina. Pestrobarevní koníci na dřevěné tyči budou pak v rámci podpory krajské prorodinné politiky darovány dál do dětských rukou, kde jistě udělají velkou radost."
   Na Bílou sobotu se skupina klientů vypravila na Michalův statek do Pohledi. Tam si připomněli různé velikonoční zvyky a prohlédli starodávné vybavení statku. Klientům se tam moc líbilo a odpoledne si ještě zpříjemnili procházkou.
   Mimo volnočasové aktivity a výlety podporujeme klienty i v pracovním uplatnění. Sedm z nich v dubnu získalo dohodu o provedení práce s firmou Zemko Kožlí, budou tedy "muset tvrdě pracovat" při sběru kamene a dalších zemědělských pracích. Vydělané peníze se ale na přilepšenou vždycky hodí. Děkujeme Zemku za spolupráci.

Mgr. František Čapek, sociální pracovník

(Ledečský zpravodaj, květen 2015)