Střípky z Háje

10.03.2015 15:00

   Milí čtenáři, prostřednictvím této rubriky bych Vás chtěl, jako zaměstnanec organizace poskytující sociální službu, průběžně informovat o dění v našem domově. V tomto sloupku se budou objevovat „střípky“ o akcích a aktivitách, kterých se klienti účastní, o chodu pobytové služby, o spolupráci s jinými subjekty, atd.

   Domov Háj poskytuje registrovanou pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje ji v hlavní budově v Háji a v patrovém domě rodinného typu ve Světlé nad Sázavou. Zařízení má celkem 80 klientů. Z toho v hlavní budově jich žije 74 a v komunitním bydlení ve Světlé 6. Klienti v komunitním bydlení ve Světlé jsou podporováni a motivováni k tomu, aby žili běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Starají se o domácnost, vaří si, chodí nakupovat, pečují o zahradu, jezdí na výlety, dovolené, někteří chodí do práce. Chodí také do města, kde využívají veřejné služby. Pracovníci jim přiměřeným způsobem pomáhají. Hlavní budova má 5 pater. Na jednom pokoji bydlí maximálně 2 klienti. Na 5. patře funguje tzv. samostatná domácnost, kde žijí klienti podobným způsobem jako v komunitním bydlení. Jedná se o 12 klientů, kteří se podle rozpisu služeb podílejí na chodu domácnosti vařením, úklidem, nákupy pro domácnost.

   Vánoce a Silvestra strávili naši klienti příjemným způsobem.  Na Štědrý den si po klasické štědrovečerní večeři společně předali dárky, na které se již dlouho dopředu těšili. Třebas i právě proto, že si na ně většina z nich musela sama našetřit. Obyvatelé samostatné domácnosti slavili Štědrý večer komorněji ve svém obývacím pokoji, ale nejlépe se mělo určitě pár těch, co trávili  svátky doma u svých rodin.  Na Silvestra bylo veselo: pracovníci uspořádali pro klienty diskotéku, pohoštění včetně novoročního přípitku a nezapomněli ani na  již tradiční ohňostroj. 

   13. února se v domově konal masopustní průvod, kdy cca 30 klientů v maskách s několika pracovníky těšilo své spolubydlící zpěvem při kytaře a bujarým rykem. Společně obešli všechna patra včetně kanceláří a prádelny. Průvod byl zakončen diskotékou.

   A co nás čeká v roce 2015? Domov Háj bude pokračovat ve spolupráci se stacionářem Petrklíč, kde v nově postavené budově budou mít naši klienti v rámci široké škály aktivit možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Služeb stacionáře budou využívat vždy po dobu několika hodin. Jezdit tam budou v malých skupinkách tak, aby se počet klientů přizpůsobil kapacitě stacionáře a aktuálnímu zájmu klientů. Dále naše klienty čeká řada výletů, společných akcí, prodejní výstavy jejich výrobků, dovolené, …..., ale to až zase někdy příště.     

   Na závěr svého příspěvku bych chtěl za organizaci, její zaměstnance i klienty popřát všem čtenářům spoustu hezkých chvil, které pomalu se blížící jaro určitě přinese.  Těším se, že se prostřednictvím nové rubriky s názvem „Střípky z Háje“ budeme potkávat dál.    

  Mgr. František Čapek, sociální pracovník

 (Ledečský zpravodaj, březen 2015)