Stříbrné vítězství v Olomouci

10.11.2015 12:00

 

   Stříbené vítězství v Olomouci. Naši klienti se zúčastnili 6. ročníku soutěže "Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2015", který se konal 14. října na olomouckém výstavišti Flora. V porotě zasedli zástupci krajů (radní Karlovarského kraje Miloslav Čermák), ministerstev, novináři i zpěváci a kmotrou byla už tradičně Kateřina Kornová. Kritéria k výběru třeba pěveckých finalistů nejsou nijak speciální. Nejde o to, aby soutěžící prvotně zaujal zvukem nahrávky, protože pro ni nemají všichni stejné podmínky. Spíše záleží na výběru písničky a jejím podání. Poté už přímo na festivalu dohlíží na finálové výkony odborná porota. Sleduje hlasové schopnosti, hudební a technické dovednosti, interpretaci a celkový dojem. V závěrečném galaprogramu se před stovkami návštěvníků neztratil ani náš Domov Háj. Ba naopak, v pěvecké soutěži obsadil pan Elemír Šmatár skvělé druhé místo, a to i přesto, že pořadatelé spojili vyhodnocení dohromady s kapelami. Mezi sólovými zpěváky byl pan Elemír nejlepší. Účastnili se i další naši zástupci, a to v malování. Každý, kdo se postavil na pódium, i každý, kdo se soutěže zúčastnil, se stal pro publikum hvězdou, která byla náležitě oceněna potleskem. Celá akce byla pro organizátory pojata jako velká show režírovaná pracovníky ČT. Většina účastníků něco podobného zažila poprvé v životě. Ani ostatní klienti naší služby nezaháleli a podíleli se na vytvoření výrobků, které si budete moci prohlédnout, a případně zakoupit, v polovině prosince na tradiční vánoční výstavě Domova Háj.

Gabriela Nováková, aktivizační pracovnice

 

 

(Ledečský zpravodaj, listopad 2015)