Podzimní den v Domově Háj

11.09.2014 16:00


Podzimní den v Domově Háj

   Dne 11. září vyvrcholily měsíční přípravy již tradičního Podzimního dne v našem Domově. Ráno se sjela družstva pozvaných klientů z komunitního bydlení Domova Háj ve Světlé nad Sázavou, Domova ve Věži, Domova ve Zboží, Sociálního centra Světlá nad Sázavou a Domova Na Hrádku. Mezi soutěžícími nechyběla ani 3 družstva domácích. V jídelně tábora při kávě a malém občerstvení všechny soutěžící přivítala ředitelka Domova Dana Pajerová a také starosta města Ledče nad Sázavou Petr Vaněk.

   Potom patřilo celé dopoledne soutěžím na téma řemesla a povolání, které si s velkou ochotou a představivostí připravili zaměstnanci výchovného a sociálního úseku Domova Háj. Klienti si tak mohli vyzkoušet vyšívání u švadleny, cvičným vodním hasicím přístrojem shodit plechovky neboli uhasit oheň, pořezat „kládu“ u dřevorubce nebo u pekaře uplést housku. Radost z úspěšného splnění jednotlivých disciplín byla veliká a nakonec vyhráli samozřejmě všichni. Každý soutěžící si odnesl „výuční list“ za účast, každé družstvo obdrželo věcné ceny, za něž moc děkujeme našim sponzorům a zejména městu Ledeč nad Sázavou, které nám na tuto akci poskytlo nemalý finanční příspěvek. Závěrem byli všichni soutěžící odměněni vynikajícím velkým chodským koláčem.

   Po výborném obědě a vyhlášení výsledků se všichni bavili a tančili za příjemného hudebního doprovodu dívčí skupiny F.I.P. z ledečské ZUŠ, což je patrné i z přiložených fotografií.  –tv–

 

A ještě jednou Háj – malý článek, velké díky …

  
Děkuji jménem klientů Domova Háj divadelnímu souboru Mimochodem za zajištění bezplatného vstupu na akci „Mimofest“, která proběhla 9. srpna 2014 na ledečském hradě. Naši obyvatelé si tento den krásně užili, což je patrné i z přiložené fotografie. Divadelní sdružení Mimochodem poskytl též klientům Domova Háj vstupenky zdarma na nastudované představení Balada pro banditu. Spolupráce s divadelním sdružením Mimochodem si velice vážíme a přejeme divadelnímu spolku více takových zdařilých akcí.

Dana Pajerová

 

(Měsíčník Ledečský zpravodaj, říjen 2014)