Pálení čarodějnic

30.04.2014 17:00

Uspořádali jsme v táboře pálení čarodějnic s následným opékáním buřtů pro všechny naše klienty. Kromě klientů 3. a 5. patra, kteří se těchto akcí vždy hojně zúčastňují, se mohli díky krásnému počasí ve velkém počtu zúčastnit i klienti ze 4. patra. Těm, kterým zdravotní stav nedovolil pobyt v táboře, donesl personál opečené buřty a salám až domů. Při poslechu hudby jsme tak strávili krásné odpoledne u ohýnku v přírodě.