Exkurze do historické vesničky Ostrá

08.07.2014 17:00

S klienty jsme navštívili historickou vesničku, kde je soustředěno centrum řemesel spolu s přilehlými bylinnými zahradami. Paní průvodkyně nás provedla jednotlivými dílničkami (hrnčířství, provaznictví, drátenictví, výroba svíček, ručního papíru, mýdel, rýžováním zlata…), kde jsme si mohli vyzkoušet nějaký výrobek zhotovit nebo zakoupit suvenýr. Za výrobky nebo občerstvení se platilo grošíky, které jsme si zakoupili u vstupu. Následovala procházka rozlehlými bylinnými zahradami, ale i odpočinek na zde umístěných lavičkách. Závěrem exkurze jsme se stavili na pozdním obědě a nákupu v Kauflandu. Výlet byl velmi zdařilý, všichni se seznámili s řemesly, v kterých nacházeli obživu naši předkové.