A léta běží ....

01.10.2015 15:00

   V sobotu 12. září oslavila příspěvková organizace Kraje Vysočina Domov Háj  20. výročí ode dne, kdy se do jeho prostor nastěhovali klienti z objektu Ústavu sociální péče Rozsochatec, který byl v restitucích vrácen původnímu majiteli. Přístavba nemocnice v Háji u Ledče nad Sázavou se pro klienty z Rozsochatce tak stala v září roku 1995 novým domovem. Oslava kulatého výročí ve stylu zahradní slavnosti snad ukázala, že volba to byla tehdy veskrze šťastná.

   Téměř 80 klientů Domova, jejich rodinní příslušníci, blízcí, přátelé, opatrovníci a velké množství návštěvníků z řad veřejnosti, bývalých zaměstnanců a dalších příznivců strávilo opravdu příjemné prosluněné odpoledne. O zábavu se postarali svými divadelními a pěveckými vystoupeními samotní klienti, folklórní soubor Škubánek, orientální skupina Safeja  a hudební skupina Safyr. Pro děti byly připraveny soutěže na zahradě, opékání špekáčků a rukodělné dílničky, aby si mohly odnést také něco na památku. Pro výherce soutěží byla připravena i řada sladkých i jiných cen. Nechyběla ani tombola. V objektu domova probíhaly v určitých intervalech prohlídky s průvodci z řad zaměstnanců a tak si každý návštěvník mohl udělat představu, jak zdejší klienti žijí, tráví svůj běžný den, a jak to tedy vlastně vypadá „u nich doma“.

   Akci přijel kromě mnoha dalších podpořit i vedoucí úseku sociálních služeb Kraje Vysočina Mgr. Jiří Bína, paní poslankyně Ing. Jana Fischerová, starosta Města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd, starosta Města Ledče Ing. Tůma, místostarostka Města Ledče Ing. Hana Horáková a místostarosta Města Ledče Ing. Jan Drápela. Svojí účastí tak vyjádřili zájem o dění v organizaci a ukázali, že jim problematika poskytování sociální péče není lhostejná. Všichni zúčastnění ocenili uvolněnou příjemnou atmosféru dne a hlavně to, že ze všeho nejvíce si oslavu výročí užili klienti, kterým přijela i řada známých z obdobných domovů. A tak to má být.

   Sice na závěr, ale v neposlední řadě, patří velký dík těm, kteří nás finančně a věcně podpořili. Umožnili tak všem příchozím i domácím prožít krásné odpoledne plné dobrého jídla a pití, věcných a sladkých odměn, zábavy, a to vše za doprovodu živé hudby. Dá se říci, že oproti přírodním zákonům Háj rozkvetl koncem léta. Děkujeme především těmto partnerům:
Město Ledeč nad Sázavou, SMP CZ, a. s. - Stavby mostů Praha, GALATEK, a. s., Clipet, s. r. o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká spořitelna, Dárkové zboží Věra Kunášková, Elektro Štěpánek, Elkomplex, s. r. o., Květiny - dárky Jana Štěpánková, Kukuřičný mlýn Konkordia, s. r. o. Mrzkovice, Lékárna U Zlatého Hada, MB Comp - Martin Bezouška, Ovoce, zelenina Marie Marečková, Papírnictví hračky - Pappyrus Trade, Pekařství u Dymáků a RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ing. Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj

 

(Ledečský zpravodaj, říjen 2015)