Kontakt

 
Sídlo:                              Odloučené pracoviště:
 
Domov Háj
příspěvková organizace
Háj 1253
584 01 Ledeč nad Sázavou
Komunitní bydlení
Světlá n.S.
Haškova 692
582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 60 12 80 54
Telefonní ústředna: 569 720 881

E-mail:  info@domovhaj.cz

 


Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitelka Ing. Dana
Pajerová
569 727 137
605 224 048
pajerovadana@domovhaj.cz
Zástupkyně ředitelky

Vedoucí úseku
Technicko-provozního
Zina
Semerádová
569 720 881
733 126 037
info@domovhaj.cz
semeradova@domovhaj.cz
Ekonomka Milena
Pipková
569 727 138
733 644 215
pipkova@domovhaj.cz
Mzdová účetní -personalistka
Eliška Kopecká
569 727 138
739 002 297
persona lista@domovhaj.cz
 
Sociální
pracovník
Mgr. František Čapek 569 727 136
731 631 609
capek@  domovhaj.cz
socialni@domovhaj.cz
Sociální
pracovník
Bc. Radek Kalfus 569 727 136
733 539 919
kalfus@domov haj.cz
socialni@domovhaj.cz
Vedoucí úseku
zdravotní
péče
Jana
Kvášová
734 464 503
733 126 036
kvasova@domovhaj.cz
Vedoucí úseku
sociální péče
Marcela
Dlouhá
733 126 031 dlouha@domovhaj.cz
Vedoucí
komunitního
bydlení
Světlá n./S
Mgr. Lucie
Šormová
733 624 181 sormova@domovhaj.cz
komunitnibydleni@domovhaj.cz
Kolektiv pracovníků úseku sociální péče

733 126 032

socialnipece@domovhaj.cz
Kolektiv pracovníků úseku zdravotní péče zdravotnipece@domovhaj.cz
Kolektiv aktivizačních pracovníků aktivizace@domovhaj.cz

 

Kontaktujte nás