Domov Háj
příspěvková organizace


zřízena krajem Vysočina zřizovací listinou ze dne 7. 4. 2003 ve znění dodatků


Naše organizace poskytuje

pobytové služby osobám s mentálním
nebo
s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku

podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Kapacita našeho zařízení je 80 osob, z toho 74 na hlavní budově v Háji
a 6 v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou.

Pobytové sociální služby zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům zařízení při běžných úkonech včetně zdravotní a aktivizační péče.


Nabízíme širokou škálu aktivizací a volnočasových aktivit, které jsou přizpůsobovány individuálním potřebám jednotlivých klientů.